corul iaz ss

Așezarea geografică

hadarauti-1Rar cine a avut interes să plece fruntea asupra hărţii Republicii Moldova şi să observe că ţara aceasta e plină de multe localităţi diferite şi din diferite timpuri. Însă eu vă îndemn să vă concentraţi ochii asupra ţărişoarei noastre şi numai decît o să vedeţi şi minunatul meu sat natal-HĂDĂRĂUŢI.

El este o comună în raionul Ocniţa. Este situat în etrimitatea de nord a Republicii Moldova pe cîmpia Moldovei de Nord, la 230 km de Chişinău, pe şoseaua Soroca-Cernăuţi. Comuna are suprafaţa totală de 33 km2 , dintrea aceasta vatra satului ocupă 3,5 km2 : pădurile-1 km2, iazurile- 1,5 km2, păşunile, livezile şi terenurile arabile-27 km2 . În împrejurimile satului sînt nişte păduri cu copaci înalţi şi puternici ca nişte voinici. Cînd cobori către iaz, locul este neted, neobişnuit de drept, doar ici-colo vreo movilă răsărită schimbă monotonia peisajului. Unde-s movile mai mari se zice că e locul de ascunziş al haiducilor. Nu departe se   vede o salcie veche, uscată şi uriaşă, cu coaja căzută de mult

Cînd intri în sat vezi un tablou unic, cîmpuri cu soluri bogate în cernoziom şi pe ele de

deasupra se scurge la vale printre copaci iarba verde şi mustoasă. O lumină groasă, vărgată, plină de zgîrieturi lunecă leneş printre spinii păduceilor pitici. Satul Hădărăuţi este împărţit convenţional în 2 părţi de o rîpă, căreia sătenii îi zic ,,rîpa satului”. Ea susură încet pînă la un iaz numit,, Iazul cel mare”. Apele lui vin din izvorul rîului Răcovăţ ce porneşte din satul vecin Clocuşna. La aşezarea iazului mare curge o altă rîpă ce vine din ,, Iazul lui Samson”. Mergînd după apele   ,, Iazului mare ” întîlnim în dreapta un deluşor numit,, Movila lui Bălan” după ea se întinde ,,boierescul”. Trecînd astfel (direcţia spre Corestăuţi) ajungem în ,,Valea-Ocoalelor”. Un hotar mare ce desparte ,, Valea-Ocoalelor” de ,,Dealul sălbatic” poartă denumirea de ,, Pădurea cea mare”. ,,Dealul sălbatic” este despărţit de ,,Piatoe Clitco” de o rîpă. După ea se întinde o pădure întunecoasă şi frumoasă- ,,Pădurea Nichitei”. Ieşind din pădure avem în fată o cîmpie căreia i se zice   ,, La pom”. Peste drum de ea este un pîlc de pămînt-,,Gunoiarca”. Cîmpia ,,La pom” este situată la hotar cu satul Alexeievca-Ucraina. De la ,,Pădurea Nichitei” pînă la ,,Iazul lui Samson” se află ,,Podul lui Chişcă”. Spre dreapta se află ,,Cîmpia Calinovschi”. Trecînd rîpa avem în faţă ,,Valea Parfini” ce întretaie cîmpia ,,La izvoare”. Această denumire i s-a dat cîmpiei de la iazul cu acelaşi nume ce curge mai devale , care-şi îmbogăţeşte apele din ,,Iazul lui Mişa”(numit aşa după prenumele unui băiat ce s-a înecat în el). Trecînt şoseau în direcţia Ocniţa mergem prin livadă şi ajungem la ,,Podul lui Cazimir” unde se află ,,Fîntîna Marincăi”, după ea se întinde ,,Cîmpia la cărări” şi un iaz cu denumirea,,La şoferi”(l-au săpat şoferii prin anii 80 ai sec. XIX-lea). ,,Cîmpia la tufari” sînt următoarele mari cîmpii lîngă care se află ,, Iazul la Tîrlă”.

 

Clima este temperat continentală 108 k/cal. Durata strălucirii soarelui e de 195 zile, temperatura de vară 19,5 C, iarba e -5 C. Iarna e blîndă, iar verile sînt calde.

Apele aparţin bazinului rîului Prut în vîrful satului trece rîuleţul Răcovăţ, apele căruia sînt folosite pentru irigarea terenurilor agricole. Cue card talk about a program on tv that you usually proessaywriting.org watch, please say what program that is, when you watch it, why you like to watch it