corul iaz ss

Istoria localității

hadarauti-3Localitatea este una dintre cele mai vechi așezări din Basarabia, prima mențiune documentară fiind din anul 1421. Dintr-un hrisov domnesc datat cu 30 septembrie 1503 aflăm că voievodul Ștefan cel Mare oferea moșia Hădărăuți boierului Dancu Buceațchi. Pînă în 1711 a făcut parte din Ținutul Hotinului al Voievodatului Moldovei, iar între 1711 și 1812 din raiaua Hotinului din cadrul Imperiului Otoman. Între 1812 și1918 a făcut parte din județul Hotin al guberniei Basarabia din Imperiul Rus. Între 1918 și 1940, în perioada administrației românești în Basarabia, a avut statut de comună în plasa Securenijudețul Hotin. După ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice (iunie 1940) mulți locuitori ai comunei s-au refugiat în România. În perioada 2 august – 4 noiembrie 1940 s-a aflat în componența regiunii Cernăuți dinRSS Ucraineană, apoi, din noiembrie 1940, în componența raionului Ocnița din RSS Moldovenească. În iunie 1941 – martie 1944 revine temporar sub administrație românească, fiind încorporat în Guvernământul Bucovinei. La 25 martie 1944, în cadrul operației Uman-Botoșani a Armatei Sovietice, localitatea este preluată sub controlul trupelor sovietice, redevenind parte componentă a RSS Moldovenești.

1.1   Vestigii istorice și arhitectonice

La Hădărăuți există două biserici ortodoxe – Biserica veche, ridicată din lemn la sfîrșitul sec. XVIII – începutul sec.XIX, și Biserica nouă (sec.XX), unul din cele mai mari edificii de cult din Basarabia, construită după un proiect bazat pe cel al bisericii Nașterea Sf. Ioan Botezătorul din localitatea bucovineană Crasna, precum și un parc realizat la începutul secolului trecut, în care se află și fostul conac al familiei Plawsky, transformat ulterior în cămin cultural. În apropierea satului, pe valea rîului Racovăț, se află necropola eneolitică „Movila lui Balan”.

1.2 Originea denumirii localității

Originea toponimului Hădărăuți nu e clară. De-a lungul anilor denumirea localității a cunoscut câteva variante: HodorouțiHodărăuți,Hodorăuți. Terminația „-uți” este specifică pentru forma românească a denumirii multor lolcalități din Bucovina și nordul Basarabiei. În limbile slave răsăritene terminația „-uți” se transformă în „-ovțî”, „-auți” sau „-ivți”. Într-un studiu realizat în anul 1984Oleg Serebrian, pe atunci elev al școlii din localitate, exprima părerea că denumirea ar avea origini slave și ar proveni de la cuvântul est-slav „ходор”/”hodor” (drumeț). În favoarea acestei ipoteze el aducea ca argument și prezența acestui toponim, în versiune slavă, în Ucraina (Hodorivți,regiunea Hmelnițki) și în Bielorusia (Hadarauțiregiunea Brest).

For write me an essay cheap that reason, only the top two percent of applicants are offered employment proofreading for us