corul iaz ss

Ocupaţii şi meşteşuguri

5 Principalele ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor, sînt agricultura şi creşterea animalelor.

Cercetarea de teren privind practivarea agriculturii, în acest areal, evidenţiază sisteme caracteristice agriculturii tradiţionale. Dintre cerealele cultivate în areal menţionăm:grîu, secară, porumb, floarea soarelui. De asemenea se cultivau şi cereale necesare creşterii animalelor:orz

Alături de cultivarea cerealelor se practica legumicultura şi drădinăritul. Cultivarea legumelor pentru uzul casnic, pentru alimentaţia zilnică, se face pe teritoriul ţării noastre din timpuri străvechi şi ca urmare şi în la noi.

Alături de agricultură, creşterea animalelor a fost una din ocupaţiile tradiţionale care s-a dezvoltat de-a lungul timpului în strînsă legătură cu dezvoltarea agriculturii.

dddLa Hădărăuţi au crescut şi cresc , cornutele mici(în special oi),vite cornute mari(vaci,boi), cai şi porci.

Industria casnică textilă a satisfăcut cerinţele zilnice traiului, constînd mai ales în prelucrarea produselor alimentare(a lînii), textile(bumbac), confexţionarea îmbrăcămintei.

Mărturii despre parcticarea torsului, ţesutului ,cioplitului în lemn ş.a cu carcter casnic există şi astăzi în localitate

Se remarcă şi meşteştejugul de panificatie. Prin expoziţii de cozonaci, hulubaşi, colaci se remarcă gospodinile satului.

Printre obiectele de împodobire a interiorului sînt covoarele care se caracterizează printr-o bogată ornamentare geometrică sau vegetală, prosoapele tradiţionale moldoveneşti şi diferite obiecte din ceramică sau lemn.

4-hadarautiSe practica şi se practică şi astăzi brodatul sau croşetatul. Ele sînt originale , au rădăcini viguroase şi întregesc multe genuri ale artei populare practicate:portul naţional,prosoape, alte lucruri de înfrumuseţat. Un meşteşug practicat era construcţia fîntînilor.Multe din fîntîni au fost săpate de fîntînari Cibuc Nicu şi Pîrlea Dumitru. Aproape fiecare am din sat are săpată sau îngrijeşte cel puţin o fîntînă.

În prezent ocupaţiile şi meşteşugurile practicate în trecut s-au modificat sau au dispărut din păcate. În prezent populaţia este ocupată în următoarele ramuri economice:agricultură,silvicultură şi pomicultura. O parte însemnată din populaţia tînără lucrează în domeniul construcţiilor, atît în ţară, cît şi în străinătate(Portugalia,Rusia,Italia). tipps bachelorarbeit schreiben