corul iaz ss

Proiecte investiționale

Primăriei satului Hădărăuţi referitor la executarea lucrărilor de construcţie/reparaţie (inclusiv aprovizionarea cu apă,canalizare şi gaze naturale )a instituţiilor social-culturale din teritoriul administrat preconizate pe anul 2015

Denumirea

instituţiei

Denumirea

lucrării

Costul

estimativ

(mii lei)

             Sursa de finanţare
Buget

de stat

Buget

raional

Buget

local

Investiţii externe

(FISM,ADR,

FEN,etc

Casa de cultură Reparaţia capitală a tavanului,pereţilor şi  instalarea sitemei de încălşire 300,0   + + +
Gimnaziu Construcţia  unei fîntîni arteziene,încălzire 200,0 +
Grădiniţa de copii Construcţia blocului alimentar 300,0 +
Filiala şcolii de arte Reparaţia capitală a clădirii  şi instalarea  sistemei de încălzire 500,0 + + + +
Iluminarea stradală Drumurile principale 200,0 +
Piaţa Amenajarea  tarabelor (meselor  şi acoperişului) 50,0 +
Sala sportivă a gimnaziului Schimbarea ferestrelor şi reparaţia capitală a pereţilor şi sistemei de încălzire 100,0 + +
Clădirea oficiului poştal Reparaţia capitală a clădirii 400 + +

American federation of labor essay papers at a low price the american federation of labor emerged as the major union