corul iaz ss

Rapoartele primarului

RAPORTUL DE DARE DE SEAMĂ PRIVIND ACTIVITATEA PRIMĂRIEI HĂDĂRĂUȚI

ÎN  ANUL 2014

Stimaţi    consilieri, invitați, onorată asistență.

Am lăsat în urmă încă un an de activitate a primăriei şi subdiviziunilor subordonate, un an, în care am sperat la mai mult decît am reuşit să facem, dar am făcut tot ce a fost omeneşte posibil ca să onorăm încrederea ce ne-a fost acordată.
Tradiţional obişnuim la inceput de an  să facem unele totaluri, să tragem nişte concluzii, să vedem ce a fost bine în anul trecut și ce lecții am învățat din greșelile și insuccesele suportate. Oricît de mult nu ne-am străduit să fim mai buni, să facem mai mult, oricum viaţa se scurge fidel în albia ei firească şi ne lasă loc întotdeauna şi pentru bine, și pentru rău; și pentru succese și pentru antonimul lui.
Anul 2014 a fost un an bogat în evenimente atît politice, mă refer la  alegirile parlamentare, cît şi cele  social-economice, în care actuala echipă a primăriei a izbutit să-şi valorifice programul de activitate elaborat şi aprobat de consiliu în conformitate cu strategia de dezvoltare a satului, care prevede soluţionarea unui şir de probleme stringente cu care se confruntă administraţia locală, şi desigur,  populaţia.

ACŢIUNI ORGANIZATORICE

 În perioada de raport în conformitate cu programele de activitate ale Consiliului Sătesc şi primăriei au fost convocate: 4 şedinţe ordinare şi 4 – extraordinare.

S-au emis acte administrative în număr de 79, dintre care 53 – cu privire la activitatea de bază și 26 cu privire la personalul scriptic a primăriei.

 S-au adoptat: 50 decizii din 50 incluse în ordinea de zi. Sesizări privitor la ilegalitatea lor din partea cancelariei de stat n-au fost inregistrate.

Principalele probleme examinate în cadrul şedinţelor Consiliului sătesc:

 • aprobarea şi executarea bugetului;
 • reglementarea regimului funciar;
 • activitatea căminului cultural;
 • activitatea gradiniţei de copii;
 • actualizarea Statutului şi Paşaportului satului;
 • aprobarea programelor de măsuri privind construcţia şi amenajarea teritoriului, pregătirea instituţiilor către sezonul de toamnă-iarnă;
 • cu părere de rău, și în anul 2014 bazinul acvatic, arendaşul căruia este Voleac Igor, a fost în discuție tot anul, iar la finele anului am fost chemați în judecată.

În 2014 au avut loc 48 şedinţe operative pe lîngă primar cu examinarea rapoartelor conducătorilor subdiviziunilor subordonate primăriei și lucrătorilor din sfera social

În fiecare zi de luni la şedinţele operative cu funcţionarii primăriei și activul satului s-au practicat audieri despre executarea acţiunilor programate, totodată şi însărcinărilor primite. Discuţiile în cadrul şedinţelor de lucru au contribuit direct la eficientizarea acţiunilor întreprinse în domeniile amenajării şi curăţeniei, ordinii publice, îndeplinirii programelor intermediare şi de perspectivă a subdiviziunilor, perfecţionarea stilului de lucru al primăriei.

În perioada ianuarie – decembrie 2014 au fost primiţi în audienţă 357 persoane cu diferite probleme. Cele mai frecvente sunt: acordarea ajutoarelor materiale, probleme funciare, sociale, litigii între vecini ş.a.

Pentru informarea operativă a consilierilor și a populației s-a folosit panoul de informație și prin intermediul ziarului local Hădărăuți. La finele anului a fost deschis un sait al satului, unde este toata informatia despre APL, deciziile Consiliului și viața  de zi cu zi a popoulatiei

Pentru o mai bună şi eficientă elaborare a proiectelor de decizii, ce ţin de dezvoltarea social-economică a satului, aprobarea bugetului şi altele, au fost organizate 5 consultări şi audieri publice, la care au participat agenţi economici, reprezentanţi din comisia consultativa, conducători de întreprinderi şi organizaţii cointeresate, şi desigur  populaţia.

În perioada menţionată, în cadrul compartimentului Stare Civila au fost întocmite următoarele acte:
Certificate de naştere: 20 –  în anul 2014 ; 6 – in  anul 2013. Cu 14 certificate mai mult decit in  2013.
Certificate de căsătorie: 10 – în anul 2014 si 8 – în anul 2013, cu 2 căsătorii mai multe  faţă de anul 2013.
Certificate de deces: 31 – în anul 2014 şi 34 – în anul 2013, cu 4 decesuri mai puţin faţă de anul 2013
Toate actele au fost întocmite în baza certificatelor constatatoare de naştere, deces şi a certificatelor prenupţiale eliberate de unităţile sanitare.

În anul de dare de seamă, în adresa primăriei au parvenit 2  petiţii. Examinarea petiţiilor date au fost luate la control şi rezultatele examinării s-au prezentat organului care a remis petiţiile

DOMENIUL FINANCIAR-BUGETAR

În anul 2014 primăria satului s-a străduit să asigure executarea conformă a bugetului satului, ce rezultă din sarcina de bază a programului de activitate a Consiliului sătesc. De regulă, periodic la şedinţele Consiliului se examinează executarea bugetului, dar vreau să menţionez, că pe parcursul anului de raport, a fost depus efort orientat spre promovarea politicii bugetare consecvente cu respectarea echilibrului bugetar, realizat prin conlucrare cu serviciile financiare. (Inspectoratul fiscal, Direcţia raională Finanţe).

Întru executarea bugetului, la partea de venituri şi cheltuieli pe fiecare componenţă, s-a asigurat monitorizarea sistematică a încasărilor, permanent s-au examinat informaţii în cadrul şedinţelor operative pe lîngă primar privind restanţierii. S-au înaintat petiţii celor care n-au achitat la timp impozitul.

În scopul asigurării aprobării bugetului în termenii stabiliţi pentru anul 2014 au fost organizate consultări publice, s-au întreprins măsuri concrete privind monitorizărea evidenţei contabile.

Bugetul total pentru anul 2014 la capitolul  venituri a fost de : 2 826 392,49 lei; iar la capitolul cheltueli  2 642 586.38 lei.

O sursă de venit pentru Primăria satului  sunt impozitele și  taxele locale. Pentru anul 2014 au fost stabilite 540 800  lei impozite și  taxe locale, care au fost aduse la cunoştinţa agenţilor economici. Suma veniturilor parvenite din impozitele și  taxele locale alcătuiesc 116,2 % din bugetul primăriei, care  constituie 628 258,41 lei.

Un domeniu prioritar în activitatea primăriei rămîne a fi colectarea impozitelor.

Pe parcursul anului 2014 de către perceptorul fiscal al Primăriei, au fost calculate următoarele  impozite:

 • Impozit pe bunurile imobiliare ;
 • Impozit pentru loturile de pe lînga casă;
 • Impozit pentru păşuni;
 • Impozit pentru terenuri cu destinaţie agricolă.
 • De asemenea au fost întocmite avizele de plată pentru contribuabili care au fost înmînate în termenii stabiliţi de lege.

Pe parcursul anului 2014 au fost acumulate la buget  78423 lei, dintre care penalităţi în sumă de 62 lei

DOMENIUL INVESTIŢIONAL

Deoarece bugetul primăriei este insuficient pentru soluţionarea problemelor stringente, sintem nevoiți să apelăm la guvernul și parlamentul Republicii Moldova, ne implicăm în implementarea proiectelor, prin care avem posibilitatea de a rezolva cît de cît necesităţile satului.

  În 2014 a fost implementat proiectul prin intermediul PNUD-ului cu sustinerea Uniunii Europene și a fost  instalat un cazan la grădinița de copii, care lucrează pe biomasă, suma totală a proiectului este de 660 000 lei

      – Reparația Casei de Deservire Sociala: sursa financiară bugetul de stat, suma de 300 000 lei și 59 000 lei din bugetul local.

Reparaţia acoperişului Căminului Cultural: sursa financiară bugetul de stat, suma de 400 000 lei

 Reparaţia clădirii OMF: sursa financiară bugetul de stat, suma de 100 000 lei.

Reparaţia drumurilor locale, sursa financiară bugetul de stat, suma de 200 000 lei

Pentru grădinița de copii Andrieș au fost alocate 300 000 lei din banii donați de către Guvernul României. Dintre care 100 000 au fost verificate, iar 200 000 lei se va petrece licitație pentru procurarea materialelor necesare. Aici vreau să mulțumesc Președintelui PLDM d. V. Filat, Președintelui Fracțiunei parlamentare PLDM, d. V. Streleț și vice Președintelui PLDM P. Bodarev pentru susținere la alocarea acestor investiții.

3 proiecte au fost înaintate la investitori de la care așteptăm răspuns.  Reparatia nivelului 2 a localului primăriei, sursa financiară bugetul local, suma 100 000 lei

  DOMENIUL INVESTIŢIONAL

 Deoarece bugetul primăriei este insuficient pentru soluţionarea problemelor stringente, sintem nevoiți să apelăm la guvernul și parlamentul Republicii Moldova, ne implicăm în implementarea proiectelo, prin care avem posibilitatea de a rezolva cît de cît necesităţile satului.

 În 2014 a fost implementat proiectul prin intermediul PNUD-ului cu sustinerea Uniunii Europene și a fost  instalat un cazan la grădinița de copii, care lucrează pe biomasă, suma totală a proiectului este de 660 000 lei

– Reparația Casei de Deservire Sociala: sursa financiară bugetul de stat, suma de 300 000 lei și 59 000 lei din bugetul local.

       Reparaţia acoperişului Căminului Cultural: sursa financiară bugetul de stat, suma de 400 000 lei.

       Reparaţia clădirii OMF: sursa financiară bugetul de stat, suma de 100 000 lei.

       Reparaţia drumurilor locale, sursa financiară bugetul de stat, suma de 200 000 lei

Pentru grădinița de copii Andrieș au fost alocate 300 000 lei din banii donați de către Guvernul României. Dintre care 100 000 au fost verificate, iar 200 000 lei se va petrece licitație pentru procurarea materialelor necesare. Aici vreau să mulțumesc Președintelui PLDM d. V. Filat, Președintelui Fracțiunei parlamentare PLDM, d. V. Streleț și vice Președintelui PLDM P. Bodarev pentru susținere la alocarea acestor investiții.

3 proiecte au fost înaintate la investitori de la care așteptăm răspuns.

 Reparatia nivelului 2 a localului primăriei, sursa financiară bugetul local, suma 100 000 lei.

Este important să participăm la proiecte şi sa atragem investiții,  să colectăm contribuţia comunităţii, ca in fiecare an sa avem cîte un proiect cîștigat şi implementat. Dar cu părere de rău, ca și în 2013 în 2014 am dat în bară cu colectarea contribuției. Din cele 59 000 lei, contrubuția la proiectul Casangeria au fost colectați numai 3000 lei. Am fost nevoiți să luăm banii din bugetul local.

Dar este  inbucurator faptul că în 2014 au fost facute ivestiții în biznesul mic si mijlociu:

 1)GȚ Lupu Svetlana – mini ferma de  6 scroafe, care dau posibilitatea de a  produce  3000kg de carne  si a realiza  150 de puceluși de rasă pe an. Mini ferma a participat la un proiect prin ACSSA care a benificiat de utilaj în sumă de 42 000 lei ( granulator, tocator de lucernă, baterie solară pentru incălzirea a 150 litri de apă și un cazan pentru încalzire pe biomasă)

2)Șlepac Felicia   a participat la un proect cu Oranj Moldova unde a benificiat de utilaj apicol în sumă de 7000 lei

3)Gaivas Natalia   a participat la același proiect și a beneficiat de materie primă pentru confectionarea bijuteriilor  în sumă de 5000 lei.

 4) Voleac Anatolii prin proiectul 2KR a procurat un tractor și utilaj agricol.

5) Șlepac Mihail tot prin proiectul 2KR a procurat un tractor și utilaj agricol

 6) Cleofos Boris a finisat finanțarea tractorului tot procurat prin proiectul 2KR.

    7) GȚ Lazari Vladimir a cultivat primul în localitate murele prin proiectul de subvenționare (50 000 lei la ha) de către AIPA.

Pe tot parcursul anului au fost petrecute 2 seminare în agricultură la GȚ Lazari Vladimir și 2 seminare în zootehnie la GȚ Lupu Svetlana prin intermediul și cu ajutorul ACSA

DOMENIUL CONSTRUCŢIE, SPAŢIU LOCATIV, ARHITECTURĂ, AMENAJARE, TRANSPORT ŞI FUNCIAR

Conform datelor după recensămînt în localitate avem:

 • 1 078 locuințe, dintre ele 258 locuințe sunt neocupate; 843 locuințe
 • Locuiesc în sat 1940 de persone dintre care bărbați – 917 și    femei –
 • Persoane plecate peste hotare –
  Conform dării de seamă anuală, suprafaţa totală a satului constituie 3161,97 ha. Inclusiv:
Nr. Terenuri ha
1. Pamînt arabil 2232,97
2.  Livadă 156,90
3. Păşune 292,85
4. Plantaţii  forestiere 242,99
5. Ape, bazine,etc 59,67
6. Drumuri 47,30
7. Uliţe 31,82
8. Curţi  şi construcţii 48,34
9. Alte  terenuri 22,31

DOMENIUL CONSTRUCŢIE, SPAŢIU LOCATIV, ARHITECTURĂ, AMENAJARE, TRANSPORT ŞI FUNCIAR

Conform datelor după recensămînt în localitate avem:

 • 1 078 locuințe, dintre ele 258 locuințe sunt neocupate; 843 locuințe
 • Locuiesc în sat 1940 de persone dintre care bărbați – 917 și    femei –
 • Persoane plecate peste hotare –
  Conform dării de seamă anuală, suprafaţa totală a satului constituie 3161,97 ha. Inclusiv:
Nr. Specie 01 12 .2015 01.01.2014
1. Bovine 273 254
2. Vaci 259 246
3. Tauri 0 0
4. Ovine 92 75
5. Berbeci 0 0
6. Caprine 31 31
7. Ţapi 0 0
8. Porcine 522 442
9. Scroafe 49 56
10. Vieri 6 6
11. Cabaline 31 31
12. Iepuri 67 102
13. Păsări 6291 4263
14. Păsări palmipede 0 0
15. Raţe 200 266
16. Gîşte 278 140
17. Familii de albine 65 42
18. Cîini 841 862

    Au fost completate cele  10 registre de evidenţă a gospodăriilor pentru anul 2014 la poziţia: terenuri agricole;

     S-au completat situaţiile statistice privind terenuri agricole, utilaje agricole, mişcarea animalelor, producţii vegetale şi animaliere;
S-au efectuat remăsurători în teren în cazuri de litigii, de desfacere a contractelor de arendă agricolă;

    S-au făcut identificări şi măsurători în teren în vederea stabilirii proprietăţilor;

    S-au facut schiţe de parcelare şi alte documentaţii în vederea stabilirii dreptului de proprietate privată asupra bunurilor.

În anul 2014 au fost active 50 de gospodării țărănești și 3 agenți economici mari: SA Interagroinvest, GȚ Danilă Buruian, SA Dîngenarul. În baza patentei de întreprinzător au activat 2 persoane.

În anul 2014 au început activitate noi gospodării țărănești specializate în zootehnie: GȚ Lupu Svetlana – minifermă pentru creșterea purceilor de rasă,  GȚ Dorin Gaivas – minifermă pentru creșterea porcinelor, GȚ Pîrlea Ion – minifermă pentru creșterea iepurilor, Cibuc Vitalii – minifermă pentru creșterea vițeilor și porcilor, întreprinderea individuală Cimpoieș Serghei – incubator pentru 45 000 ouă la un ciclu.

Sînt realizări frumoase și în agricultură: GȚ Lazari Vladimir – cultivarea murelor; GȚ Buruian Valentina – cultivarea fasolilor (4hax2300kg)

Pe parcursul anului 2014 conform planului de activitate al Consiliumului local,  ce ţin de construcţie, gospodărie comunală, spaţiu locativ şi drumuri s-au înfăptuit următoarele:

   – au fost efectuate lucrările de reparaţie a  localului primăriei (nivelul 2);

   – au fost efectuate lucrări de reparație a drumurilor și principalul, a fost reparată porțiunea problematică de lîngă Viorica Pîrlea.

   – au fost infăptuite lucrări de curăţenie pe teritoriul Căminului Cultural, marginea traseului cît ţine satul, piaţa;

     – au fost instalate urne pentru gunoi;

     – au fost sădite şi îngrijite  florile  din gazoane;

     – au fost vopsiţi  stîlpii de pe traseu  şi  pomii de pe marginea traseului şi din parc;

     – au fost vopsite  urnele  din parc;

     – au fost infăptuite lucrări de curăţenie la cimitire; aici vreau sa  mulțumesc agentrului economic Popov Igor pentru ajutorul acordat la transportarea deșeurilor precum și tuturor participanților la această acțiune: lucrătorilor primăriei, grădiniței, școlii, AS, Căminului Cultural…

      – au fost infăptuite lucrări de vopsire a bordurilor şi a trecerilor pentru pietoni; pentru pregătirea satului către sărbătorile de Paşti,  Ziua satului, Ziua Independenţei, Limba noastră.

Pe parcursul anului 2014 conform planului de activitate al Consiliumului local,  ce ţin de construcţie, gospodărie comunală, spaţiu locativ şi drumuri s-au înfăptuit următoarele:

   – au fost efectuate lucrările de reparaţie a  localului primăriei (nivelul 2);

   – au fost efectuate lucrări de reparație a drumurilor și principalul, a fost reparată porțiunea problematică de lîngă Viorica Pîrlea.

   – au fost infăptuite lucrări de curăţenie pe teritoriul Căminului Cultural, marginea traseului cît ţine satul, piaţa;

     – au fost instalate urne pentru gunoi;

     – au fost sădite şi îngrijite  florile  din gazoane;

     – au fost vopsiţi  stîlpii de pe traseu  şi  pomii de pe marginea traseului şi din parc;

     – au fost vopsite  urnele  din parc;

     – au fost infăptuite lucrări de curăţenie la cimitire; aici vreau sa  mulțumesc agentrului economic Popov Igor pentru ajutorul acordat la transportarea deșeurilor precum și tuturor participanților la această acțiune: lucrătorilor primăriei, grădiniței, școlii, AS, Căminului Cultural…

      – au fost infăptuite lucrări de vopsire a bordurilor şi a trecerilor pentru pietoni; pentru pregătirea satului către sărbătorile de Paşti,  Ziua satului, Ziua Independenţei, Limba noastră.

DOMENIUL TINERET, SPORT, RECRUTARE, ORDINE PUBLICĂ

  În conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor din sat, s-au elaborat şi realizat un şir de acţiuni.

  În acest sens s-a conlucrat şi coordonat cu Consiliul pentru problemele tinerilor, Centrul militar raional, Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, instituţiile de învăţămînt. Tinerii au fost antrenaţi în manifestări culturale, desfăşurate în sat.

Aici las loc pentru raport conducătorilor de instituții. Dar vreau să vă spun, că și cei de vîrsta a 3 n-au fost lăsați în umbră în 2014. Pentru dumnealor a fost organizată o Luminiță pe 1 octombrie de Ziua oamenilor în etate, unde i-am avut ca oaspeți ansamblul de muzică populară din Edineț cu aportul vice președintelui PLDM Bodarev P., cui aducem mulțumiri.

La compartimentul „ordine publică” ţin să menţionez, că pe parcursul anului 2014  sarcină principală în activitatea poliţistului de sector a fost

– menţinerea ordinii publice

– preîntîmpinarea şi curmarea infracţiunilor săvîrşite asupra averii proprietarului:

 • preîntîmpinarea infracţiunilor comise în stradă, inclusiv a actelor de huliganism, taierea elicita a pomilor.
 • Pentru o eficiență mai bună în privința depistării infractorilor de ordine publică a fost instalată o cameră de luat vederi pe teritoriul Casei de Cultură și una – pe teritoriul pieței. Au fost instalate 2 camere la grădinița de copii.
 • În opinia mea, numai prin metoda aceasta, metoda monitorizării, vom obține ordine și disciplină.
 • DOMENIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ,PROTECŢIA FAMILIEI
 • Pe parcursul anului 2014 în audienţă la primar s-au adresat circa 27 persoane, din categoria păturilor social-vulnerabile, cu solicitări şi chestiuni ce ţin de domeniul social, şi anume: de acordarea ajutoarelor materiale şi sociale.
 • Pe parcursul anului 2014 de asistenţă la domiciliu  au beneficiat 22 de persoane.
 • În conformitate cu legislaţia în vigoare, de ajutor social au beneficiat  135 familii, dintre care  53 familii – ajutor social, iar 82 – ajutor social pentru perioada rece a anului pentru anul 2013, iar în anul 2014 au beneficiat 303 familii, dintre care: 71 – ajutor social, 232 – pentru perioada rece a anului.
 • La evidenţă sunt luaţi 12 copii, care beneficiază de diverse forme de protecţie socială.
 • În perioada de timp raportată, n-au avut loc calamităţi cu consecinţe grave: deteriorări ori alte stricăciuni.
 • Cu regret am avut un incendiu la Cliofos Raisa, unde primăria a ajutat-o cu 15 foi de ardezie și scîndură.
 • Stimaţi consilieri, invitați, onorată asistență.
 • «Ceea ce facem pentru noi, moare împreună cu noi. Ceea ce facem pentru alții, rămîne veșnic. «(Alibert Paine)
 • Aceste cuvinte, scrise de autorul american Alibert Paine cu mulți ani în urmă, sunt actuale și azi.
 • După cum vedeţi, facem tot ce e în puterea noastră, pentru binele locuitorilor, pentru a le uşura şi îmbunătăţi traiul. În condiţiile proprietăţii private, primăria nu dispune de instrumente pentru a deschide întreprinderi în sat, dar noi sîntem în stare şi trebuie să îmbunătăţim infrastructura satului, sîntem în căutarea investitorilor pentru a le propune conlucrare. Sîntem gata să le propunem investitorilor teme şi idei, ca mai apoi sa le realizăm. Mă bucură faptul că în  anul 2014 la acest capitol s-au reușit multe. Sîntem în plină activitate a anului 2015. Astăzi trebuie să discutăm planul de acțiuni în dezvoltarea social-economică a satului pentru anul 2015. Vin cu propuneri concrete.

Planul de acțiuni în dezvoltarea social-economică a satului pe anul 2015

nr Denumirea lucrărilor Costul estimativ Sursa de finanțare
1. Finisarea amenajării pieței. 50 000 lei Bugetul local
2. Amenajarea blocului alimentar la grădinița de copii. 50 000 lei Bugetul local
3. Reparația monumentului 60 000 lei Bugetul local
4. Reparația capitală a sălii sportive și a sistemei  de încălzire. 100 000 lei Investiții externe

Bugetul local

5. Iluminarea stradală a drumurilor principale 200 000 lei Investiții externe
6. Construcția unei fîntîni arteziene la gim. Hădărăuți 200 000 lei Investiții străine
7. Extinderea suprafeței parcului satului prin sădirea arborilor (300 copaci) 500 lei Buget local
8. Reparația capitală a tavanului, pereților, construirea a 2 cuptoare și instalarea sistemei de încălzire la Casa de Cultură 300 000 lei Buget de stat

Buget local

Investiții străine

9. Reparația capitală a clădirii fostei primării, pentru amplasarea Centrului de Creații pentru copii 500 000 lei Buget de stat

Buget raional

Buget local

10. Reparația capitală a clădirii oficiului poștal 400 000 lei Buget de stat

Investiții străine

11. Lansarea proiectelor: Casă de înaltă cultură sanitară, Cea mai curată și înverzită stradă. 3000 lei Buget local

Toți împreună vom continua înfăptuirea acțiunilor trasate, vom activa în baza programului aprobat de Consiliul sătesc și al planului strategic de dezvoltare a satului.

    Nu odată spuneam, repet şi astăzi: de la dorinţă pînă la realizare – calea e lungă. În aspiraţiile noastre noi ne bazăm pe condiţiile reale de timp, reieşim din posibilităţile bugetului foarte modest, totuşi consider, că principala realizare este – că printre membrii echipei de lucru nu sînt persoane indiferente şi nepăsătoare. Vă asigur că şi în anul 2015 specialiştii primăriei, conducătorii subdiviziunilor subordonate primăriei vor depune efort maximal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale cu aceiaşi responsabilitate, întru realizarea obiectivelor trasate.

Das Sie konnten hier schauen entsprechende methodenfenster erreicht man über einfügen grafik